MS Asbjørn Selsbane 2013

Boat1
A S 1
A S 2
A S 3
Registreringsmerke T 42 T
Lengde 55 m
Bredde 12,8 m
Motorkraft 2700 KW
Radiokallesignal LDGP
Bryggeår 2013

MS Asbjørn Selsbane ble ferdigstilt i 2013 og er et av Norges mest allsidige kystfiskefartøy. Fangsten som tas om bord, pelagisk eller hvitfisk, kan lagres fersk, fryst, eller levende (torsk). En kombinasjon av disse lagringsmetodene er også mulig.

Ved bygging MS Asbjørn Selsbane har rederiet og byggeverftet kommet fram til miljøvennlige løsninger. Vi har blant annet montert et hybrid fremdriftsanlegg. Dette gjør oss i stand til å benytte hovedmotor og hjelpemotorer i forskjellige kombinasjoner for å optimalisere og minimalisere forbruket av drivstoff. Propellgiret har to girutvekslinger, alt etter ønsket propellytelse. Det hybride framdriftsanlegget er konstruert for et optimalt propellanlegg fra 300 - 2500 kw.

Ved å drifte båten på hjelpemotorene vil utslipp av NOx reduseres betraktelig. For framtiden er det elektriske anlegget rigget for å kunne tilkobles nye energikilder som for eksempel aggregater, batterier eller brenselceller.

Fisk5282 Ubehandlet
Fisk5240 Ubehandlet

Alle skipets fire dieselmotorer er tilknyttet et varmegjenvinningsanlegg.

Varmen fra varmegjenvinningsanlegget brukes til oppvarming av skipet ved hjelp av radiatorer, samt til varmvannforbruk og stillstandsvarme på hovedmotor. Dermed er hovedmotorens kjølevann og smøreolje alltid oppvarmet noe som bidrar til at det hybride fremdriftsanlegget er klart til full ytelse på kort varsel.

I tillegg er båtens sirkulasjonspumper, RSW kjøleanlegg og fryseri styrt av frekvensstyrte elektromotorer, og alle lys innvendig og utvendig er av typen LED lys.

Ta turen om bord MS Asbjørn Selsbane.

Ror 1
Ror 2
Ror 6
Ror 7
Ror 8
Lug 1
Lug 2
Lug 3
Mask 1
Mask 3
Mask 7
Messe 1
Messe 3
Messe 4

Nye Stødig

Stodig
LOA 39,30 m
Bredde 11,50 m
Dybde shelterdekk 6,60 m
Byggeår 2022

Asbjørn Selsbane AS har gleden av å dele at et nytt 39,30 m fartøy utrustet for både snurrevad og trål er bestilt hos Karstensens Skibsværft A/S for levering sommeren 2022. Fartøyet vil være toppmoderne, med alt det siste innen maskiner, utstyr og utrustning. Prosjektet er blitt til i et tett samarbeid mellom rederi og verft.

Det nye fartøyet vil erstatte den forrige båten "Stødig" som ble solgt i 2020. Fartøyet vil være utrustet for fangst av hvitfisk og reke. I tillegg vil fartøyet også være utstyrt for offshore rødåtefangst.

Skipet er utstyrt med tanker for levende fisk, og mesteparten av hvitfisk vil bli levert som fersk i iTubs/kar. Det skal settes inn fryseanlegg, dette primært for hyse, reker og rødåte.

Asbjørn Selsbane er svært fornøyde med å ha inngått enda et samarbeid med Karstensens Skibsværft og har tidligere jobbet sammen da kystbåten “Asbjørn Selsbane” med sine mange innovative løsninger ble bygget i 2013. Hos Karstensen får rederiet bygget en båt etter egne krav og ønsker med spesialkompetanse fra verftet innen design og prosess.

Det nye fartøyet er designet for å optimalisere drift sammen med "Asbjørn Selsbane", og de to fartøyene vil utfylle hverandre og gi bedre utnyttelse av selskapets kvoter.

I løpet av de kommende ukene vil leverandører for hovedkomponenter bli bestemt. Selskapets fokus vil være på kvalitet, innovasjon og driftssikkerhet.

Fartøyet er planlagt utstyrt med elektriske vinsjer for mer effektiv drift og minst mulig miljøpåvirkning. Fremdriftssystemet er også designet for å redusere miljøpåvirkning så mye som mulig. Omfattende studier og vurderinger av ulike løsninger er gjort på grunnlag av dette.


Historiske båter

Rederiets båter fra oppstart og frem til i dag

Submenu Boat3

MS Asbjørn Selsbane 1939 (Bilde tatt i 1965)

Asbjørn Selsbane 57

MS Asbjørn Selsbane 1957 (Bilde tatt i 1972)

Asbjorn Selsbane 4

MS Asbjørn Selsbane 1957 (Bilde tatt i 1987)

Asbjørn Selsbane Gammel

MS Asbjørn Selsbane 1957 (Bilde tatt i 1994)

Asbjørn Selsbane 99

MS Asbjørn Selsbane 199 (Bilde tatt i 2002)

Norafjell Prøvertur 03 020

MS Norafjell 1998 (Bilde tatt i 2003)

Julianne 011 1000

MS Julianne 2005 (Bilde tatt i 2007)

S Utv S 1

MB Stødig 2016 (Bilde tatt i 2017)