MS Asbjørn Selsbane 2013

Boat1
A S 1
A S 2
A S 3
Registreringsmerke T 42 T
Lengde 55 m
Bredde 12,8 m
Motorkraft 2700 KW
Radiokallesignal LDGP
Bryggeår 2013

MS Asbjørn Selsbane ble ferdigstilt i 2013 og er et av Norges mest allsidige kystfiskefartøy. Fangsten som tas om bord, pelagisk eller hvitfisk, kan lagres fersk, fryst, eller levende (torsk). En kombinasjon av disse lagringsmetodene er også mulig.

Ved bygging MS Asbjørn Selsbane har rederiet og byggeverftet kommet fram til miljøvennlige løsninger. Vi har blant annet montert et hybrid fremdriftsanlegg. Dette gjør oss i stand til å benytte hovedmotor og hjelpemotorer i forskjellige kombinasjoner for å optimalisere og minimalisere forbruket av drivstoff. Propellgiret har to girutvekslinger, alt etter ønsket propellytelse. Det hybride framdriftsanlegget er konstruert for et optimalt propellanlegg fra 300 - 2500 kw.

Ved å drifte båten på hjelpemotorene vil utslipp av NOx reduseres betraktelig. For framtiden er det elektriske anlegget rigget for å kunne tilkobles nye energikilder som for eksempel aggregater, batterier eller brenselceller.

Fisk5282 Ubehandlet
Fisk5240 Ubehandlet

Alle skipets fire dieselmotorer er tilknyttet et varmegjenvinningsanlegg.

Varmen fra varmegjenvinningsanlegget brukes til oppvarming av skipet ved hjelp av radiatorer, samt til varmvannforbruk og stillstandsvarme på hovedmotor. Dermed er hovedmotorens kjølevann og smøreolje alltid oppvarmet noe som bidrar til at det hybride fremdriftsanlegget er klart til full ytelse på kort varsel.

I tillegg er båtens sirkulasjonspumper, RSW kjøleanlegg og fryseri styrt av frekvensstyrte elektromotorer, og alle lys innvendig og utvendig er av typen LED lys.

Ta turen om bord MS Asbjørn Selsbane.

Ror 1
Ror 2
Ror 6
Ror 7
Ror 8
Lug 1
Lug 2
Lug 3
Mask 1
Mask 3
Mask 7
Messe 1
Messe 3
Messe 4

MB Stødig 2016

S Utv S 1
S Utv H
S Utv Sf 1
Registreringsmerke T 234 T
Lengde 13 m
Bredde 4,2 m
Lasterom 32 m3
Motorkraft 300 hk
Radiokallesignal LG 9551
Byggeår 2016

MB Stødig er utrustet for snurpenot og garnfiske etter sei, torsk og blåkveite. Båten ble bygget på Rødskjær i 2016 og fangsten oppbevares i kontainere i lasterommet. Båten har to lugarer, for opptil tre personer.

Fartøyet har en kvote på ca 200 tonn torsk som fiskes på vinteren, i nærheten av kysten. Fangsten leveres fersk.

S Rorh
S Bysse
S Lug
S Bad 1
S Bad 2
S Stikk
S Rorhus

Historiske båter

Rederiets båter fra oppstart og frem til i dag

Submenu Boat3

MS Asbjørn Selsbane 1939 (Bilde tatt i 1965)

Asbjørn Selsbane 57

MS Asbjørn Selsbane 1957 (Bilde tatt i 1972)

Asbjorn Selsbane 4

MS Asbjørn Selsbane 1957 (Bilde tatt i 1987)

Asbjørn Selsbane Gammel

MS Asbjørn Selsbane 1957 (Bilde tatt i 1994)

Asbjørn Selsbane 99

MS Asbjørn Selsbane 199 (Bilde tatt i 2002)

Norafjell Prøvertur 03 020

MS Norafjell 1998 (Bilde tatt i 2003)

Julianne 011 1000

MS Julianne 2005 (Bilde tatt i 2007)